​​​​​​​​פרטי תוצאה

 • מחקר חופי

  תקציר

  דף אינטרנט המציג מחקר אשר מתמקד בהחפות (גופות, או פרטים במצב סופני שנשטפו/הגיעו לחוף). מעבר לזיהוי המין, קיים עושר של מידע שניתן להפיק מההחפה, כמו: תפוצה, עונתיות, קביעת זוויג, גיל, משקל, עובי שכבת השומן התת-עורית ומידות פיזיות, דגימת רקמות לחתימה גנטית ובירור סיבת מוות.
  קישור למידע

  פרטי המידע

  : פרסום
  עברית
  מדעי החיים
  8
  קריאה


  תאריכי המידע

  לא ידוע
  07.09.2015

  נגישות המידע

  קריאה לציבור
  פתוח

  מיקום גיאוגרפי

  מים טריטוריאליים;סביבה חופיתארצי

  פרטי ארגון

  מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל
  מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל