​​​​​​​​פרטי תוצאה

 • יונקים ימיים כשגרירי הסביבה הימית

  תקציר

  היונקים הימיים הנמצאים באזורינו, האגן המזרחי של הים התיכון, הם רק חלק מהמינים הימיים הנפגעים מהלחץ ההולך וגובר על הסביבה הימית, כמו: הזרמת שפכים, זיהום אטמוספרי וזיהום שמקורו בדלק, זיהום חופי הים באשפה, דייג, ופיתוח.מחמל"י לוקחת חלק בפעילויות שונות הנוגעות לחינוך לשמירה על הסביבה הימית בכלל והעברת מידע על יונקים ימיים בפרט. דף אינטרנט
  קישור למידע

  פרטי המידע

  : פרסום
  עברית
  מדעי החיים
  6
  קריאה


  תאריכי המידע

  לא רלוונטי
  06.09.2015

  נגישות המידע

  קריאה לציבור
  פתוח

  מיקום גיאוגרפי

  מים טריטוריאלייםארצי

  פרטי ארגון

  מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל
  מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל