​​​​​​​​פרטי תוצאה

 • יחסי גומלין עם מכמורתנים

  תקציר

  המין הנפוץ בחופנו הים תיכוני ה-"דולפינן", נראה תדיר בקשר עם ספינות מכמורת. חלק מהדולפינים נצפים בסביבה הכללית של הספינה, ללא קשר נסיבתי ברור, חלק (יתכן שאותם פרטים, שהיו קודם בסביבה ב"עמדת המתנה") נצפים כשהם מגיעים/קרבים אל המכמורתן בשלב העלאת שק הרשת אל הסיפון ושוהים (בחברת שחפים) עד שלב השלכת הפחת. המחקר בודק את הקשר בין הדולפינים לדיג המכמורת והשפעותיהם על הדגה.
  קישור למידע

  פרטי המידע

  : פרסום
  עברית
  סביבה
  7
  קריאה


  תאריכי המידע

  לא ידוע
  07.09.2015

  נגישות המידע

  קריאה לציבור
  פתוח

  מיקום גיאוגרפי

  מים טריטוריאליים;סביבה חופיתארצי

  פרטי ארגון

  מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל
  מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל