​​​​​​​​פרטי תוצאה

 • דולפינים לאימוץ

  תקציר

  אירגון מחמל"י מציע לאימוץ 20 מתוך מעל 120 דולפיני הבר המזוהים הפוקדים את חופי ישראל. באתר תמונות ודברי הסבר על הדולפינים המוצעים.
  קישור למידע

  פרטי המידע

  : פרסום
  עברית
  סביבה
  5
  קריאה


  תאריכי המידע

  לא רלוונטי
  06.09.2015

  נגישות המידע

  קריאה לציבור
  פתוח

  מיקום גיאוגרפי

  מים טריטוריאלייםארצי

  פרטי ארגון

  מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל
  מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל