​​​​​​​​פרטי תוצאה

 • מחקר בנושא שימושי גז טבעי בתעשייה בישראל

  תקציר

  11.01.2013
  כחלק ממאמצי הממשלה לעודד שימוש בגז הטבעי במשק הישראלי, מינהל סביבה ופיתוח בר-קיימא במשרד הכלכלה ביצע במהלך שנת 2013 מחקר בנושא השימושים האפשריים של התעשייה בישראל בגז טבעי, לצורך גיבוש מדיניות לאומית בנושא, על בסיס הערכת הפוטנציאל של שימושים אלו בתעשייה בישראל.  המחקר בחן שני סוגים עיקריים של שימושים בגז הטבעי: א. כחומר זינה. ב. לצרכי אנרגיה.  במסמך (נספח א') מופיעה גם טבלה של חוזים לרכישת גז ממאגר תמר.
  קישור למידע

  פרטי המידע

  : מחקר
  עברית
  אנרגיה
  2
  הורדה


  תאריכי המידע

  לא רלוונטי
  11.01.2013

  נגישות המידע

  הורדה לציבור
  פתוח

  מיקום גיאוגרפי

  מים טריטוריאליים;מים כלכליים;סביבה חופיתארצי

  פרטי ארגון

  משרד הכלכלה והתעשייה