​​​​​​​​פרטי תוצאה

 • מגדיר מינים

  תקציר

  13.10.2014
  מגדיר היונקים הימיים המצויים בחלקו המזרחי של הים התיכון בקירבה לחופי ישראל, שזוהו על ידי חוקרי מחמל"י, לפי סדר שכיחותם, ובשמם העברי. הרשימה כוללת קישורים ובהם תיאור היונקים הימיים  קישור למידע

  פרטי המידע

  : חומר לימוד
  עברית
  מדעי החיים
  10
  קריאה


  תאריכי המידע

  לא ידוע
  13.10.2014

  נגישות המידע

  קריאה לציבור
  פתוח

  מיקום גיאוגרפי

  מים טריטוריאליים;מים כלכלייםארצי

  פרטי ארגון

  מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל