​​​​​​​​פרטי תוצאה

 • הפקת גז ונפט בראי אתגרים גלובליים לתעשיות המים: דו"ח ראשון שלב א' - סקר ואתגרים

  תקציר

  19.07.2012
  דו"ח זה סוקר את תעשיית הפקת הנפט והגז, במטרה לאתר את תפקיד המים בתהליכי ההפקה וצרכי הטיפול במים מבחינת חיסכון, שימוש ,השבה ומיחזור נכון לסביבה.  זהו דו"ח ראשון במסגרת סקירת שימושי המים בשבעה סקטורים תעשייתיים גלובליים.  העבודה נעשתה במטרה להעמיק את ההבנה של תפקיד המים בתעשיות שנבחרו, ולזהות אתגרים עסקיים ארוכי טווח, מתוך רצון לקדם הזדמנויות עסקיות עבור חברות המים הישראליות
  קישור למידע

  פרטי המידע

  : דו"ח
  עברית
  אנרגיה
  1
  הורדה


  תאריכי המידע

  לא רלוונטי
  19.07.2012

  נגישות המידע

  הורדה לציבור
  פתוח

  מיקום גיאוגרפי

  מים טריטוריאליים;מים כלכליים;סביבה חופיתארצי

  פרטי ארגון

  מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית