• כלכלה כחולה

  ​​​כלכלה כחולה הינה מדיניות אסטרטגית ארוכת טווח למיצוי מושכל, מקיים ומוסדר של הפוטנציאל הכלכלי בים.
  המונח נטבע לראשונה על ידי הנציבות האירופית שהחלה בקידום היוזמה ב -2007.אגף בכיר לתכנון ארצי שבמינהל התכנון החל בגיבוש תכנית לצמיחה כחולה(blue growth) מושג זה בא לענות על פיתוח מירבי בים תוך כדי  שימור הטבע במרחב 

 • מדיניות למרחב הימי

  ​דרישות הפיתוח וצפיפות השימושים הצפויים במרחב הימי של ישראל בשנים הקרובות מחייבים תכנון וניהול מושכלים של המרחב.
  לאור זאת, מוביל מינהל התכנון את פרויקט "מדיניות מרחב ימי – ישראל", בשיתוף גורמים ממשרדי ממשלה שונים, קשת רחבה של בעלי עניין ובליווי האיחוד האירופאי.

   

   

  ​​​​

 • חדשות

  "כלכלה כחולה" נכנסה למילון מונחי הקיימות לדיפלומט הישראלי

  מילון מונחי הקיימות, בא לעזרת הדיפלומט הישראלי בשיח הסביבתי החדש המתהווה בעולם.
  קישור