​​​​​​​​פרטי תוצאה

 • עושר החיים בים התיכון

  תקציר

  22.06.2016
  המגוון הביולוגי של הים התיכון נחשב גבוה ביחס לגודלו של הים. על פי הערכות שנעשו לאחרונה, המגוון בו כולל כ- 17,000 מינים, אך ברור כי ישנה הערכת חסר ניכרת במינים מיקרוסקופיים ובמיני הים העמוק, המהווה כ- 80% משטח הים.
  קישור למידע

  פרטי המידע

  : פרסום
  עברית
  מדעי החיים
  30
  קריאה


  מתוך אתר דגים באחריות, הרפורמה להצלת הים התיכון:

  mafish.org.il

  תאריכי המידע

  לא ידוע
  22.06.2016

  נגישות המידע

  קריאה לציבור
  פתוח

  מיקום גיאוגרפי

  מים טריטוריאליים;מים כלכלייםארצי

  פרטי ארגון

  חברה להגנת הטבע