​​​​​​​​פרטי תוצאה

 • שמורות טבע ימיות

  תקציר

  22.06.2016
  מחקרים רבים מהעולם מצביעים על חשיבותן של שמורות ימיות, או אזורים מוגנים בהם הדיג מנוהל בצורה מבוקרת, לצורך שימור תפקודן האקולוגי התקין של השוניות הסלעיות. לשמורות ימיות תרומה לאישוש משאב הדגה, לזליגת דגה אל שטחי דיג סמוכים והגדלת השלל בשטחי הדיג.  בישראל 7 שמורות טבע ימיות מוכרזות, שמהוות רק 0.25% משטח הים התיכון. גם השטחים המעטים המוגנים אינם זוכים כיום להגנה המקסימלית בפועל, בגלל מחסור במשאבי אכיפה ימית.
  קישור למידע

  פרטי המידע

  : פרסום
  עברית
  סביבה
  29
  קריאה


  מתוך אתר דגים באחריות, הרפורמה להצלת הים התיכון:

  http://mafish.org.il/

  תאריכי המידע

  לא ידוע
  22.06.2016

  נגישות המידע

  קריאה לציבור
  פתוח

  מיקום גיאוגרפי

  מים טריטוריאליים;מים כלכלייםארצי

  פרטי ארגון

  חברה להגנת הטבע