​​​​​​​​פרטי תוצאה

 • עונתיות הרבייה של הדגה בחופי ישראל ובחינת פיזור הפאונה במרחב ובזמן

  תקציר

  ניהול מושכל של ממשק דיג הוא חיוני להבטחת הקיימות של משאב הדגה בים התיכון, המהווה בסיס לפרנסת הדייגים, הנאת הדייגים החובבים, ושגשוגו של הטבע הימי. לצורך עיצוב ממשק דיג מסודר, נדרשת הבנה של דינמיקת החיים של המינים המסחריים לחופי הים התיכון בחופי ישראל, בזמן ובמרחב. הבנת עונתיות הרבייה וגיוס האוכלוסיות הצעירות של המינים המסחריים יחד עם פיזורם במרחב מאפשרת לתת המלצות מושכלות להגבלות דיג נדרשות.
  קישור למידע

  פרטי המידע

  : מסמך
  עברית
  דיג
  26
  הורדה


  תאריכי המידע

  לא רלוונטי
  20.01.2016

  נגישות המידע

  הורדה לציבור
  פתוח

  מיקום גיאוגרפי

  מים טריטוריאלייםארצי

  פרטי ארגון

  חברה להגנת הטבע