​​​​​​​​פרטי תוצאה

 • הרפורמה לניהול הדיג בים התיכון

  תקציר

  01.08.2015
  ענף הדיג בים התיכון נמצא במשבר כלכלי, חברתי ואקולוגי בעקבות ניהול שגוי. הענף מתאפיין בירידה משמעותית בשלל וביעילות הדיג, ובהשפעות שליליות צולבות בין שיטות דיג שונות בתוך הענף. כדי לאושש את הענף ואת הציבור התלוי בו, כמו גם את הטבע הימי שהוא נכס ציבורי, יש לבצע רפורמה כוללת בניהול הדיג בים התיכון.  קידום הרפורמה מחייב עדכון של פקודת הדיג ותקנות הדיג, כמו גם שדרוג מערך האכיפה וההסברה. עד ליישום הרפורמה, מבוצעים בשטח מהלכים וולנטריים ביוזמת החברה האזרחית
  קישור למידע

  פרטי המידע

  : מסמך
  עברית
  דיג
  25
  הורדה


  אתר "דגים באחריות": http://mafish.org.il/fishing-reform/main/

  תאריכי המידע

  לא רלוונטי
  01.08.2015

  נגישות המידע

  הורדה לציבור
  פתוח

  מיקום גיאוגרפי

  מים טריטוריאלייםארצי

  פרטי ארגון

  חברה להגנת הטבע