​​​​​​​​פרטי תוצאה

 • עולם חבוי בין גרגירי החול - המצע הרך בים התיכון

  תקציר

  01.05.2016
  שטחי הקרקעית הרכה בחוף הים מהווים את המערכת האקולוגית השניה בגודלה על פני כדור הארץ, והיא המערכת האקולוגית השליטה במרבית השטח הימי של מדינת ישראל - אזור עשיר בחיים ייחודיים ומרתקים שחשוב מאוד להכירם ולשמור עליהם. פעילות האדם מאיימת לפעמים על תפקודה של המערכת האקולוגית במצע הרך, ופוגעת באיזון העדין המתקיים בה. ההשפעות השליליות של פעילויות כאלה יכולות לכלול שינויים במבנה חברת החי, העלמות מינים מקומיים, צמצום שטחי בתי גידול, פגיעה ברבייה של צבי ים ועוד. בתי הגידול של המצע הרך ראויים להגנה ולשימור ולכן יש להכליל שטחים מייצגים מתוכם בשמורות טבע ימיות ולהגביר את המודעות לחשיבותם ולמגוון הביולוגי המתקיים בהם.
  קישור למידע

  פרטי המידע

  : מסמך
  עברית
  מדעי החיים
  24
  הורדה


  תאריכי המידע

  לא רלוונטי
  01.05.2016

  נגישות המידע

  הורדה לציבור
  פתוח

  מיקום גיאוגרפי

  מים טריטוריאליים;סביבה חופיתארצי

  פרטי ארגון

  חברה להגנת הטבע