​​​​​​​​פרטי תוצאה

 • איומים 2013 - דוח מספר 6

  תקציר

  01.01.2013
  דוח מספר 6 של החברה להגנת הטבע על איומים בתחום התכנון והבנייה בשמירה על השטחים הפתוחים בישראל, חלקם בסביבה החופית. בדוח זה ישנם 119 איומים, תשעה יותר מהשנה שעברה ו-38 איומים חדשים על השטחים הפתוחים החל משנת 2009 .ארבעה איומים ירדו בשנה זו מהדוח, לאחר שהסתיימו בהצלחה וחמישה איומים נוספים נמצאים במגמת שיפור. מאידך, שישה איומים שהופיעו בדוח הקודם מומשו.
  קישור למידע

  פרטי המידע

  : דו"ח
  עברית
  סביבה
  21
  הורדה


  מתוך דף שמירת טבע וסביבה של החברה להגנת הטבע-איומים 2013:

  http://www.teva.org.il/?CategoryID=1692

  תאריכי המידע

  לא רלוונטי
  01.01.2013

  נגישות המידע

  הורדה לציבור
  פתוח

  מיקום גיאוגרפי

  סביבה חופיתארצי

  פרטי ארגון

  חברה להגנת הטבע