​​​​​​​​פרטי תוצאה

 • Risso’s dolphin (Grampus griseus) stranding on the coast of Israel (eastern Mediterranean).Autopsy results and trace metal concentrations

  תקציר

  The stranding of Risso’s dolphin (Grampus griseus) on the Mediterranean coast of Israel is reported in this study. The objectives of this study were twofold:  i. To determine the concentrations of Hg, Cd, Cu, Zn, Mn, Fe and Se in various tissues of G. griseus specimens collected on the Mediterranean coast of Israel and to attempt to connect them to the autopsy results; and  ii. To increase the sparse database of contaminant data available for this species and to compare the concentrations found to those in other species from the study area.
  קישור למידע

  פרטי המידע

  : מאמר מדעי
  אנגלית
  מדעי החיים
  19
  הורדה


  Shoham-Frider, Efrat, et al. "Risso's dolphin (< i> Grampus griseus</i>) stranding on the coast of Israel (eastern Mediterranean). Autopsy results and trace metal concentrations." Science of the total environment 295.1 (2002): 157-166.

  תאריכי המידע

  לא רלוונטי
  12.02.2002

  נגישות המידע

  הורדה לציבור
  פתוח

  מיקום גיאוגרפי

  מים טריטוריאלייםארצי

  פרטי ארגון

  מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל