​​​​​​​​פרטי תוצאה

 • לכידה בלתי מכוונת של לוויתנאים בציוד דייג לאורך חופי ישראל

  תקציר

  26.10.2011
  תקציר הרצאה בכנס מחמל"י הבינלאומי הראשון: "יונקים ימיים בישראל – סיכונים וסיכויים נמל אשדוד, 26/10/2011. לכידה לא מכוונת של לוויתנאים בציוד דיג הינה בעיה כלל עולמית. בישראל מתפרש ענף הדיג לכל אורך רצועת החוף הים תיכונית וכן במפרץ אילת, למעט שטחים סגורים לשימושי נמל, שמורות ימיות, צבא ו/או חופי רחצה בעונת הרחצה.
  קישור למידע

  פרטי המידע

  : אחר
  עברית
  דיג
  13
  קריאה


  תאריכי המידע

  לא רלוונטי
  26.10.2011

  נגישות המידע

  קריאה לציבור
  פתוח

  מיקום גיאוגרפי

  מים טריטוריאליים;סביבה חופיתארצי

  פרטי ארגון

  מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל
  מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל