• כלכלה כחולה

  ​​​כלכלה כחולה הינה מדיניות אסטרטגית ארוכת טווח למיצוי מושכל, מקיים ומוסדר של הפוטנציאל הכלכלי בים.
  המונח נטבע לראשונה על ידי הנציבות האירופית שהחלה בקידום היוזמה ב -2007.
  אגף בכיר לתכנון ארצי שבמינהל התכנון החל בגיבוש תכנית לצמיחה כחולה. מושג 'צמיחה כחולה' (Blue Growth) הוטבע כצורך להסדרת פיתוח מיטבי הנסמך על משאבי הים לקידום וחיזוק כלכלה בת קיימא, תוך מזעור הפגיעה בסביבה הימית​​​

 • מדיניות למרחב הימי

  ​דרישות הפיתוח וצפיפות השימושים הצפויים במרחב הימי של ישראל בשנים הקרובות מחייבים תכנון וניהול מושכלים של המרחב.
  לאור זאת, מוביל מינהל התכנון את פרויקט "מדיניות מרחב ימי – ישראל", בשיתוף גורמים ממשרדי ממשלה שונים, קשת רחבה של בעלי עניין ובליווי האיחוד האירופאי.

   

   

  ​​​​

 • חדשות
  קורס 'המרחב הימי של ישראל' באוניברסיטה העברית בירושלים

  הקורס יחשוף בפניכם את מגוון הנושאים הרבים שהועלו במהלך הכנת המסמך המדיניות למרחב הימי,

  על מנת לקבל תמונה רחבה ורב ממדית של הפעילות השוטפת הקיימת והגוברת בו. הקורס יעניק כלים והיבטים שונים בעת קבלת החלטות תכנוניות וניהוליות במרחב זה בעתיד.

  לפרטים והרשמה​​​​